ثبت سفارش

شعار نماد انتخابات


اهمیت مشارکت و همکاری در جلب مشارکت عمومی در صحنه سیاسی - اجتماعی - فرهنگی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران که هر ساله  در کشور ما حماسه می آفریند، ما را بر آن داشت تا با همراهی تخصصی و ارائه مشاوره و خدمات چاپ و تبلیغات در این رقابت سالم در کنار کاندیداهای محترم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، اصناف و شورایاری محلات تهران باشیم