ثبت سفارش

خوب است درمورد اعتیاد به کار بیشتر بدانیم

سلامت کارکنان چه از بعد جسمی چه روانی در محیط کار از جمله مسائلی است که در سازمانها مورد توجه زیادی قرارگرفته است .مطالعات متعددی نشان داده اند که سلامت ارتباط مستقیمی با عوامل درونی – اجتماعی کار دارد و این عوامل هم نقش مهمی در وضعیت سلامت و هم در ایجاد بیماری بر عهده دارند.کار ابزار تامین نیازهای انسان است و طبیعتاً فردی که با انجام مقدار معینی از کار، نیازهای خود را تامین می کند باید به جنبه های دیگر زندگی خود نیز بپردازد چراکه کار تمام نیازهای انسان را ارضا نمی کند.در این مقاله به بررسی نوعی از رفتارهای کاری پرداخته می شود که باعث اختلال در جنبه های زندگی افراد (به جز کارآنها) می شود که این پدیده را « اعتیاد به کار» یا (workaholk) می نامند. اعتیاد به کار در فرهنگ عامه مترادف با سخت کوشی و شدیداً کار کردن است اما این تعریف نمی تواند کاملاً گویای پدیده اعتیاد به کار باشد زیرا ماهیت اعتیاد گونه آن در نظر گرفته نمی شود.
افراد معتاد به کار برای بهتر بودن وکسب رضایت در هر حالتی به کار روی می آورند و لذت وخوشی خود را در آنجا جستجو می کنند. هر چند ممکن است خسته کننده ویا مشکل ساز باشد به گونه ای که حتی عده ای این حالت را یک بیماری می دانند. معتادین به کار انگیزه شدیدی به کارکردن دارند که نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند این انگیزه مستقل از شرایط محیطی مثل شرایط مالی ، جو سازمان ، فشار سرپرست ، ارتقاء شغلی و یا فرار از خانواده است. هرچند که در اکثر موارد، اعتیاد به کار در یک شغل، با درآمد بالا همراه است، اما این حالت ممکن است در کسانی که به طرز افراطی به ورزش، موسیقی، هنر و مانند آن می پردازند هم صدق کند.
سازمان ها برای برخوردار شدن از نیروی کار سالم تر باید راهبردهای چندی را به کار گیرند. به عنوان مثال برای کاهش اعتیاد به کار در کارکنان ، فرهنگی سازمانی که مبتنی بر عملکرد مناسب وهوشمندانه است را جایگزین فرهنگی کنند که به تشویق و تقویت کارکنانی که زیاد کار می کنند می پردازد