ثبت سفارش

مصاحبه با سرکار خانم دکتر مافی

مصاحبه سرکار خانم دکتر مافی در مورد حمایت مجلس شورای اسلامی از استارتاپ های موفق
به ویژه کسب و کارهایی که با مدیریت بانوان اداره می شود .

دکتر مافی در ادامه به اهمیت خدمات رسانه ای و تبلیغاتی در رشد و توسعه کسب و کارهای اینترنتی و نوین اشاره کرد.